| Monday, September 23, 2019 - دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
منوی اصلی
آمار وبسایت
بازدید امروز : 1032
بازدید دیروز : 1076
کل بازدید ها : 4714099
آدرس شما : 35.173.47.43

وظایف

۱. مطالعه و بررسی به منظور بهینه‌سازی نظام‌های مؤثر نظارتی، کنترلی و بازرسی و پیگیری امور و راهبری اقدامات مربوط به استقرار و به کارگیری آن‌ها در جهت تأمین کارآمدی، سلامت و کارآیی کمیته امداد امام(ره) و بخش‌های مختلف آن؛

۲. تهیه و تنظیم برنامه بازرسی دوره‌ای و یا موردی از واحدهای مرکزی و خارج از مرکز و سازمان‌دهی تیم‌های بازرسی لازم و ارائه گزارش‌های مناسب و پیشنهادهای مؤثر به مبادی و مراجع مربوط؛

۳. توسعه و تقویت فرهنگ خودکنترلی مبتنی بر وجدان کاری و تعهد و طراحی مکانیزم‌های لازم در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه نمودن آن؛

۴. بررسی و پیگیری گزارش‌ها و شکایات واصله از سوی مردم، سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها، مؤسسات و تشکل‌ها از عملکرد واحدهای اجرایی؛

۵. مطالعه و بررسی به منظور تنظیم نظام‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حسابرسی در کمیته امداد امام(ره) و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛

۶. رسیدگی به حساب‌های کمیته امداد امام(ره) به طور نمونه، ادواری و پایان دوره مالی و تهیه گزارش‌های لازم برای ارائه به مبادی و مراجع ذی‌ربط؛

۷. بررسی و ارزیابی کنترل‌های داخلی در حساب‌های درآمد و هزینه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کمیته امداد امام(ره)؛

۸. بررسی و اظهارنظر نسبت به صحت روند انجام امور حسابرسان استان‌ها و رفع نواقص احتمالی؛

۹. رسیدگی به اموال کمیته امداد امام(ره) اعم از منقول و غیرمنقول و رسیدگی به موجودی انبار در واحدهای مختلف؛

۱۰. همکاری با امور مالی و نظارت بر بودجه به منظور تجزیه و تحلیل مغایرت‌های بودجه‌ای و عملکرد؛

۱۱. مطالعه و بررسی به منظور طراحی نظام‌های مناسب مدیریت شکایت و جمع‌آوری پیشنهادها، نظرات، انتقادات و مشکلات ذی‌نفعان کمیته امداد امام(ره) و راهبری امور اجرایی مربوط به منظور دستیابی به شکایات و رسیدگی به آنها، تبدیل موارد به فرصت‌های مؤثر برای آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از واحد و امور و به‌کارگیری نتایج در بهبود و اصلاح مؤلفه‌ها و عوامل مربوط در کمیته امداد امام(ره)؛

۱۲. اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد واحدها، کارکنان و مدیران به مبادی مربوط داخلی جهت انجام اقدامات لازم با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوط؛

۱۳. بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری لازم تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان و استفاده در اصلاح و بهکرد امور؛

۱۴. همکاری، برقراری ارتباط و تعامل با سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های قانونی و مسئول در امور نظارت، ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات به منظور پاسخگویی به انتظارات قانونی آنها همچنین انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های محوله؛

۱۵. تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های مناسب و انجام اقدامات لازم در خصوص تفریغ بودجه و تهیه و ارایه‌گزارش‌های لازم؛

۱۶. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، تشکیلاتی، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذی‌ربط؛

۱۷. تهیه و تدوین پیش‌نویس تمامی گزارش‌ها، ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.