| Monday, September 23, 2019 - دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
منوی اصلی
آمار وبسایت
بازدید امروز : 1059
بازدید دیروز : 1076
کل بازدید ها : 4714126
آدرس شما : 35.173.47.43

مأموریت ها

۱.شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات مددکارانه مبتنی بر نیازسنجی؛

۲.ارائه حمایت‌های اجتماعی خاص منطبق بر نیازهای خانوار؛

۳.تلاش در تأمین حداقل نیازهای اساسی و بهبود شاخص‌های زندگی خانوارهای با درآمد ناکافی؛

۴.حمایت از نیازمندان تحت پوشش در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی؛

۵.بسیج امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و رفع محرومیت  آنان به ویژه در مناطق روستایی و عشایری؛

۶.رسیدگی به نیازهای فوری و ضروری نیازمندان تحت پوشش با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تأمین رفاه عمومی در حد امکانات؛

۷.ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای به مددجویان تحت پوشش؛

۸. تلاش برای تحکیم و تقویت بنیان خانواده از طریق گسترش ازدواج‌های آسان و پایدار و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.