| Monday, September 23, 2019 - دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
منوی اصلی
آمار وبسایت
بازدید امروز : 1017
بازدید دیروز : 1076
کل بازدید ها : 4714084
آدرس شما : 35.173.47.43

وظایف

۱. بررسی، تهیه و تنظیم راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فرهنگی در حوزه‌های خدمات دانش‌آموزی، دانشجویی و امور آموزشی تربیتی جوانان و مشاوره و آموزش خانواده و ارائه جهت تأیید و تصویب؛

۲. برنامه‌ریزی جهت دستیابی به راهکارهای مناسب و مؤثر توسعه و بهینه تربیتی جوانان و مشاوره و آموزش خانواده به منظور رشد و ارتقای فرهنگی و اجتماعی‌آنها؛

۳. بررسی و ارزیابی الزامات و ابزارهای مؤثر برای اجرای راهبردها، سیاست‌ها، و برنامه‌ها در امور مربوط و اقدام در جهت تأمین آنها؛

۴. بررسی و اقدام لازم در جهت تنظیم طرح‌ها، سامانه‌ها و ضوابط و مقررات لازم برای راهبری امور فرهنگی مربوط و ابلاغ به تمامی مراجع و مبادی مدیریتی و اجرایی مسئول و نظارت بر حسن انجام و اجرای آنها؛

۵. بررسی، تهیه، تنظیم و ابلاغ سازوکارها و چارچوب‌ها، ایجاد و حفظ هماهنگی بین واحدها و اقدامات فرهنـگی در حـوزه‌های مربوط در جهت انجام اثر بخش وظایف و مأموریت‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۶. شناخت و دستیابی به راهکارهای مورد نیاز جهت رفع نیازهای فرهنگی، تربیتی، مشاوره‌ای و آمـوزشی در حوزه‌های مورد عمل و اتخاذ شیوه‌های نوین اجرایی و اقدام برای برنامه‌ریزی و تأمین شایسته آنها؛

۷. بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات و مسائل معطوف به امور فرهنگی در حوزه‌های مربوط و اقدام در جهت مدیریت و راهبری مؤثر آنها؛

۸. اتخاذ تدابیر لازم، تهیه و تنظیم برنامه‌های مؤثر و انجام اقدامات مناسب و مستمر برای هدایت، نظارت، ایجاد و حفظ هماهنگی و حصول اطمینان از انجام شایسته اقدامات فرهنگی برای مددجویان در حوزه‌های مربوط با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوط؛

۹. بررسی و ارائه راه‌کارهای تحقق امر مهم مهندسی فرهنگی در کمیته امداد امام(ره) و جامعه هدف؛

۱۰. بررسی، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای بهره‌برداری و استفاده شایسته از منابع و امکانات و ظرفیت‌های موجود در امور فرهنگی و حوزه‌های مربوط و توسعه و بهکرد آن‌ها در جهت اجرای مؤثر برنامه‌ها و دستیابی به اهداف تعیین شده با همکاری و هماهنگی واحدها و مراجع مربوط؛

۱۱. بررسی زمینه‌ها، چگونگی شرایط همکاری، هماهنگی و تعامل با مراجع و دستگاه‌های دولتی به منظور فراهم آوردن و توسعه زمینه و فرصت تحقق اهداف فرهنگی در حوزه‌های تربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات مربوط؛

۱۲. بررسی زمینه‌ها، راه‌کارها و شرایط جلب و توسعه همکاری و همراهی متقابل با نهادها و ارگان‌های غیردولتی و مردمی فعال در حوزه امور فرهنگی مربوط و حمایت و هدایت آنها در جهت اهداف و مأموریت‌ها با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط؛

۱۳. تهیه و تنظیم سازوکارها، راهبری و استقرار سامانه‌های مناسب ارزیابی و مدیریت عملکرد کمیته امداد امام(ره) در امور فرهنگی و حوزه‌های مربوط و تهیه و ارائه گزارش‌های لازم و استفاده از آنها در جهت‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، راهبری و بهکرد امور تربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها؛

۱۴. بررسی، شناسایی، تحلیل و رفع مسائل، مشکلات، نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در مدیریت و راهبری امور فرهنگی در حوزه‌های مربوط و در چارچوب صلاحیت‌ها و امکانات براساس برنامه‌های سنجیده و مدون؛

۱۵. مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی در زمینه نیازهای آموزشی و فرهنگی مددجویان و تهیه برنامه‌های لازم؛

۱۶. بررسی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌گیری از تجارب برتر و الگوهای موفق داخلی و خارجی در زمینه مدیریت و راهبری امورتربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها ودستیابی به تعالی سازمانی در حوزه امور فرهنگی؛

۱۷. همکاری و هماهنگی با سایر معاونت‌ها و واحدهای سازمانی حسب مورد و ضرورت در جهت انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های مربوط، زمینه‌ها و حوزه‌های مرتبط و در نهایت تحقق مطلوب‌تر اهداف و مأموریت‌های کلی کمیته امداد امام(ره) در جامعه هدف؛

۱۸. حضور سازمان یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوط (شوراها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها و...) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های معاونت؛

۱۹. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، تشکیلاتی، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذی‌ربط.