| Monday, September 23, 2019 - دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
منوی اصلی
آمار وبسایت
بازدید امروز : 1061
بازدید دیروز : 1076
کل بازدید ها : 4714128
آدرس شما : 35.173.47.43

وظایف

 •  حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن وابسته به کمیته امداد امام(ره) به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و تعرض و خطرات احتمالی؛
 •  شناسایی تخلفات عمده کارکنان و بررسی زمینه‌ها و چگونگی انجام آنها، گزارش موارد به مراجع ذی‌ربط و انجام اقدامات بعدی مورد لزوم با هماهنگی حراست مرکزی؛
 •  شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذی‌ربط؛
 •  طبقه‌بندی اماکن و تأسیسات کمیته امداد امام(ره) از نظر حفاظت فیزیکی، برابر مقررات مصوب مربوط با هماهنگی مراجع ذی‌ربط؛
 •  کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده کمیته امداد امام(ره)؛
 •  تهیه و تدوین پیش‌نویس طرح‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان کمیته امداد امام(ره)، در زمینه‌های حراستی و اطلاعاتی از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمـایش فیلم و ...  پس از سیر مراحل تصـویب با همـاهنگی واحدهای ذی‌ربط؛
 •  تهیه و تدوین پیش‌نویس طرح‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت از اماکن و تأسیسات کمیته امداد امام(ره) به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطر و تهدید امنیتی؛
 •  تهیه و تدوین پیش‌نویس و دستورالعمل‌های حفاظت از اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده کمیته امداد امام(ره) به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشای غیرمجاز آنها؛
 •  نظارت بر اماکن مربوط به شرکت‌ها و واحدهای وابسته؛
 •  بررسی و نظارت بر وضعیت و شرایط امنیتی سیستم‌های مکانیزه کمیته امداد امام(ره) از نظر حفظ اطلاعات و نحوه دسترسی‌ها به منظور جلوگیری از نفوذ و سوء استفاده افراد غیرمجاز با همکاری واحد تخصصی ذی‌ربط؛
 •  ارائه مشورت‌های امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به ریاست کمیته امداد امام(ره) و ارائه اطلاعات به مسئولان ذی‌ربط کمیته امداد امام(ره) حسب نیاز و ضرورت؛
 •  بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذی‌ربط.