| Monday, September 23, 2019 - دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
منوی اصلی
آمار وبسایت
بازدید امروز : 1043
بازدید دیروز : 1076
کل بازدید ها : 4714110
آدرس شما : 35.173.47.43

مأموریت ها

  • هدایت و نظارت بر فعالیت‌های حقوقی و قضایی بخش‌های مختلف کمیته امداد امام(ره) در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی و حفظ منافع کمیته امداد امام(ره)؛
  • برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی‌های قضایی و حقوقی مورد نیاز و کاهش مشکلات حقوقی مددجویان؛
  • برنامه‌ریزی برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات حقوقی و دعاوی مددجویان و کاهش مشکلات حقوقی مددجویان در دعاوی دادرسی؛
  • سامان‌دهی نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارج از کمیته امداد امام(ره) و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مردم‌نهاد و متخصصان در حوزه‌های حقوقی و قضایی؛
  • برنامه‌ریزی برای همکاری و تعامل سازنده با هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مرتبط با حوزه وظایف و مأموریت‌های کمیته امداد امام(ره) با هدف طرح و تصویب نیازمندی‌های قانونی کمیته امداد امام(ره) در پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب؛
  • بررسی و تنظیم راهکارها و برنامه‌های مؤثر جلب همکاری و تعامل و توسعه ارتباطات و همکاری با معاونت‌ها، مراجع و سطوح بالاتر و هم‌تراز و همچنین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در محیط پیرامون.