| Monday, September 23, 2019 - دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
منوی اصلی
آمار وبسایت
بازدید امروز : 1014
بازدید دیروز : 1076
کل بازدید ها : 4714081
آدرس شما : 35.173.47.43

اهداف

الف) ایجاد شبکه و زیرساخت ایمن:

۱. شبکه اختصاصی اینترنتی برای انجام ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با هدف ارائه خدمت به ذینفعان؛

۲. زیرساخت قابل اتکا و مستحکم برای حفاظت اطلاعات و تأمین امنیت ارایه خدمات مناسب؛

۳. به روز رسانی دائمی نرم‌افزارها و تجهیزات اساسی؛

۴. مدیریت فعال و مؤثر زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات.

ب) ایجاد دسترسی سریع و کارآمد به اطلاعات و خدمات ارائه شده به آنان:

۱. تبدیل به سازمانی دانایی محور؛

۲. استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمات‌رسانی بهتر به ذینفعان؛

۳. ایجاد دسترسی جهانی به منابع اطلاعاتی؛

۴. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همکاری و تعامل مؤثر و داخل و خارج در جهت تحقق دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان و ذینفعان.

ج) نظام یکپارچه انتقال اطلاعات و ارتباطات:

۱. تبادل آنی اطلاعات با روش‌های گوناگون و روزآمد؛

۲. تعریف خدمات و سکوهای استاندارد برای تبادل اطلاعات؛

د) تقویت و نگهداری نیروی انسانی آموزش دیده و فناور:

۱. برنامه‌های آموزش از راه دور دائم و مؤثر برای تمامی کارکنان؛

۲. برگزاری برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی از راه دور برای خانواده کارکنان؛

۳. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بکارگیری نظام ارزیابی شفاف و قابل دسترس جهت نهادینه نمودن شایسته سالاری.